Barangolj Velünk!

2010.07.13 - Népújság - Istenszéki takarítótúra

Az Erdélyi Kárpát Egyesület marosvásárhelyi fiókja július 10-én szervezte meg szokásos évi takarítótúráját Istenszékére. A Dédabisztráról felvezetô gerincösvényt, az Utas-patak és a Hidas-patak menti ösvényeket, Istenszéke tisztásait és a Galonya-völgy irányába vezetô erdei utat tisztítottuk meg a Középsô-mezôig a hagyományossá vált takarítótúra során.

A túra 20 résztvevôje kb. 300 kiló szemetet gyûjtött össze és hozott le a hátán a Bisztra-patak völgyébe. A zsákok szeméttelepre való szállításában a Maros Megyei Hegyimentô-szolgálat segített.

Istenszéke szépségeinek hosszú távon való megvédése céljából fontosnak tartjuk az 50 hektáros természetvédelmi terület széles körû népszerûsítését annak érdekében, hogy a rezervátum egyre ismertebb legyen a kirándulók és a helyi lakosság körében. Ezért idei takarítótúránk során a természetvédelmi terület három legfontosabb bejáratához figyelmeztetô táblákat helyeztünk el román nyelven "Istenszéke természetvédelmi terület" felirattal. Ezúton is fel szeretnénk hívni az ide látogatók figyelmét, hogy természetvédelmi területre léptek be, és ennek megfelelô tevékenységeket folytassanak, ennek megfelelôen viselkedjenek.

Meggyôzôdésünk, hogy a jövôben csak akkor ôrizhetjük meg a lehetô legtermészetesebb formájában az Istenszéke természetvédelmi rezervá-tumot, a Maros megyei túrázók legnépszerûbb kirándulóhelyét az esetleges építkezésektôl, autóutaktól, a legeltetéstôl és a kíméletlen erdôirtásoktól, ha minél többen állunk a védelem oldalára.

Az önkéntes természetbarátok által végzett istenszéki takarítási akció fontos céljai a természetvédelmi terület megtisztításán kívül a példamutatás e területek látogatói számára és a figyelem felkeltése a természeti értékeink megóvása végett.

Takarítási akciónk fôtámogatója idén is a Dockyard Kft., a Columbia sportruházat romániai képviselôje.

 

Szerzô: Dósa László EKEMvh.                megjelent: http://www.hhrf.org/nepujsag/