Barangolj Velünk!

történet

Az EKE Marosvásárhelyi Osztályának története

ekemvhzaszlo

Az 1891-ben, Kolozsvár központtal megalakult Erdélyi Kárpát-Egyesület 34 osztálya között ott találjuk már az alakulás évében a Marosszéki osztályt- Marosvásárhely központtal, valamint a Küküllőmenti (Dicsőszentmárton), illetve a Kelemen (Szászrégen) osztályokat.
A sportot- kultúrát- természetjárást mindig is kedvelő-támogató marosvásárhelyi polgárság rögtön aktívan kapcsolódik be az új egyesület munkájába.
1891 október 3-án Marosvásárhelyen fürdőkongresszust szerveznek, hisz az EKE egyik célkitűzése az üdülőhelyek-fürdők-borvízforrások kiépítése-népszerűsítése. Az 1892-ben megjelenő, Erdély című folyóiratban olvashatunk tudósításokat az osztály életéről: a túrákról-a hegyekben, a Székelyföldön, a Mezőségen-Erdély minden tájvidékén.
A fényképezésnek is teret biztosítottak az EKE kiadványokban-az első komoly fotókiállításra-versenyre Marosvásárhelyen került sor 1933 októberében.

A nemzetközi kiállításokon díjazott, Goró Lajos által festett Erdélyrészi Díszalbum képei közt ott vannak például a Maros szorosának sziklatornyairól készültek is.

A Trianon után megszüntetett egyesület 1930-as években újjáalakuló osztályai között találjuk a Marosszékit is-1933 elején Marosszék taglétszám szerint a 3-dik 72 taggal (a 11 osztálynál 979 tag). A Tordai Hasadék menedékház alapkőletételénél 1934.06.03-án Marosvásárhelyt 20 személy képviseli. 1939-ben 145 tagja volt, fogadták a honvédek bevonulását, sok túrát szerveztek, társasösszejöveteleket, íjjazó délutánokat, új székházba költöztek (Kazincy 13.-ma Kogalniceanu- Kemény bárók háza). 1940-ben sikeres fotókiállítást hirdetnek meg, megemlékeznek Orbán Balázs halálának 50. évfordulójáról, illetve a Bodor Péter halálának 80. évfordulójáról (megpróbálják megkeresni a sírját Kolozsváron). 1942-ben Lengyel László és Both Károly-a Marossszéki osztály tagjai-az Erdélyben megírják a "Túralehetőségek a Kelemen havasokban" cikket, mely majd különnyomatban is megjelenik. 1940-ben kezdődtek a komoly túrák a Kelemen Havasokban- Lengyel László, Both Károly és Csoma István vezetésével. Nagy sikerrel vettek részt a Mátyás túrákon. 1943-ban az országos túraprogram részvételi arányát tekintve a 2-dik volt osztályunk (621-bol 175 marosvásárhelyi). Ratosnya- Kisbeszterce- Teleki-csúcs (Pietrosz)- forrásfoglalás (Dundecen) Szováta- Mezőhavas- Parajd Marosfő- Egyeskő- Gyilkostó- itt túráztak a Kisbékáson is (ezt télen is meg akarták tenni).
Ugyancsak ez évben volt magashegyi túragyakorlat is a Kelemen havasokban (sível lefele a Lomáson), és túravezető tanfolyam a Hargitán.

Sok útjelzést is festettek:
Szováta- Cserepeskő- Dürgoház- Asztalkő- Mezőhavas Parajd- Bekecs- Nyárádremete, illetve Selye- Bekecs Dédabisztra- Istenszéke.

Próbálták megoldani a menedékházak problémáját -béreltek, vagy építettek- persze azokat többször is felgyújtották-kirabolták a csobánok (Bradu Csont vagy Dregus mezeje). Az évek folyamán több túrát szerveztek a mi általunk is járt utakon (az Istenszékére, Nyergesre, a város környékére)-néha különvagont béreltek, lévén 60-80 résztvevő.

Majd a „nagy romlás” idején megszüntették az egyesületet- 1947-ben a marosszéki osztály utolsó elnöke Máthé János, míg titkárnője Máthé Borcsa - a lánya.
Ezután sem állt le a természetjárás- a tagok nagy része továbbra is együtt túrázott elsősorban a Szakszervezetek Háza turistakörében Both Károly, Kiss Ernő, majd Nagy Lajos vezetésével. Érdemes azt is megemlíteni, hogy az első tudományos expedíción a Likasban -1958-ban a 9 résztvevő közül 6 Marosvásárhelyről volt- ebből 3 számíthat EKE tagnak (Máthé Borcsa, Both Károly, Kerekes Péter Pál).

1990 februárjában Marosvásárhelyen megalakul a Kárpát Természetjáró Kör-több túrát szervez, talán a legfontosabb 1990 áprilisában az Orbán Balázs emléktúra Szejkefürdőn (születésének 100. évfordulója).
Érdekes tudni, hogy az Erdélyi Kárpát-Egyesület címerét a marosvásárhelyi osztály volt titkára –Pungucz Károly- tervezte.

A mai osztály tevékenysége részletesen itt olvasható.

Egy Tavaszy Sándor idézettel zárnám, Székfoglaló beszéd 1937-ben:

„Én a turistaságot a honismeret tudományának tekintem.”
Érdemes hinni ezt és tenni érte, követve és tisztelve az elődök hagyományát.

Összeállította: Kerekes Ibolya