Barangolj Velünk!

2020 május-június

Idén a koronavírus-világjárvány következtében bevezetett egészségügyi korlátozások miatt a csíksomlyói kegyhely nem fogadhatta a tömegesen érkező zarándokokat. Ezért a különböző székelyföldi közösségek imaszándékait keresztre kötött imaszalagok formájában juttatták el Somlyóra a Mária-zarándokúton elinduló kisebb (kettes-hármas) hírvivő csoportok. Ezek közül mindenik egy napi távot járt le gyalog, kerékpárral, futva vagy lóháton, stafétaszerűen továbbítva a keresztet és zászlót a következő csoportnak. Az EKE Marosvásárhely felvállalta az imaszándékok eljuttatását a Mária-út Maros megyei szakaszán Marosvásárhelyről Jobbágyfalvára, majd onnan Sóváradra. Első nap, május 23.-án Marosvásárhelyről, a Keresztelő Szent János plébániáról Ft. Balla Imre segédlelkész, valamint Ft. Oláh Dénes, a Marosi kerület főesperesének áldása után Szilágyi Eszter, Adorjáni Alpár és Kovávs Albert József hírvivők kerékpárral indultak el. Útba ejtették Marosszentgyörgyöt, ahol a Ft. Baricz Lajos plébános felkötötte a keresztre a helyi közösség üzenetét is, majd a keresztet és zászlót a jobbágyfalvi plébániára vitték. Másnap, 24.-én reggel Csüdör Imre plébános jóvoltából Jobbágyfalva imaszándéka is a keresztre került, amit Both János és Kocsis András hírvivők gyalog vittek tovább. Nyárádselyébe a mise végére érkeztek meg és ott még egy imaszándék került a keresztre, aztán a hírvivők az eleredő esőben folytatták útjukat Sóváradra. Ott a keresztet és zászlót a református parókián hagyták, ahonnan másnap a következő önkéntes csoport stafétázott velük Csíksomlyó felé. Köszönet illeti Szilveszter Csabát a második napi hírvivők autós szállításáért Marosvásárhelyről Jobbágyfalvára, valamint Sóváradról vissza Vásárhelyre. (Kocsis András)

Jobbagyfalva indulas

Indulás előtt Jobbágyfalván. - Kocsis András fotója

A „Nagy háború” után a győztes hatalmak a veszteseket a békekötés fejében igazságtalan feltételek elfogadására kényszerítettek. Ez utólag meghatározta a XX. század további eseményeit. 1920 június 4.-én, Versailles-ban, a Nagy-Trianon kastély folyosóján, magyar idő szerint 16 óra 32 perckor Bernárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és államtitkár alá kellett írják az eléjük tett békeszerződést. Ez azóta különösen rossz emlékű hely és időpont a magyarság számára, hiszen ott, az akkori döntéssel az ezer éves Magyar Királyság területének mintegy kétharmada, valamint a magyar lakosság egyharmada idegen fennhatóság alá került. Ezt nem felejthetjük el... A diktátum hatását Karinthy Frigyes így fogalmazta meg: „Magyar az, akinek fáj Trianon – a többi csak állampolgár!”. Ma a magyarság számára a június 4.-e gyásznap, a magyar összetartozás napja. Az EKE Marosvásárhely az esemény századik évfordulója alkalmából egy hársfacsemetét ültetett a marosszentgyörgyi katolikus plébánia udvarán, mintegy jelezve az utókornak, hogy voltunk, vagyunk és leszünk itt, Erdélyben a magyar nemzet részeként a hatalom elnyomása és beolvasztási kísérletei ellenére. Helyi, romániai idő szerint fél hatkor (magyarországi idő szerint fél öt) – ahogy ugyanabban az időpontban a Kárpát-medencében más helyeken is – megszólalt a templom harangja, majd Ft. Baricz Lajos plébános jelenlétében egy imádság felolvasását követően elénekeltük a magyar himnuszt. Végül a plébánia udvarán sor került a facsemete ültetésére. (Kocsis András)

Faultetes Szentgyorgy

Hársfaültetés Marosszentgyörgyön. - Kocsis András fotója

Az EKE marosvásárhelyi tagjai évek óta szorgalmasan gondozzák a Mária-utat, és 2016 óta bekapcsolódnak a szakrális maratonba is. Isten segedelmével 2020. június 20-án immár ötödik alkalommal sikerült megszervezni a Szakrális Maraton Mikházára vezető szakaszát. Idén igencsak elszánt emberekre volt szükség, hiszen nemcsak a járványhelyzet ritkította a résztvevők számát, de ebben az időszakban az időjárás sem kedvezett a szabadtéri tevékenységeknek. Mindezek ellenére több tíz fős csapat gyűlt össze a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Plébániatemplom udvarán, ahonnan a szentmise után, papi áldással indultak útjukra a zarándokok a keresztény értékekért és a békéért. A 7 fős kerékpáros csapat oda-vissza 66 km-en tekert, a 19 fős gyalogos zarándokcsapat Jobbágyfalvától Mikházáig kb. 15 km-t tett meg, gyakorlatilag a sárban dagonyázva, míg a két legelszántabb résztvevő 35 km-t szaladt. Céljukhoz érve, a Marosvásárhelyről, Korondról, Parajdról, Szovátáról és más településekről érkező zarándokok a mikházi ferences kolostorkertben találkoztak, ahol a csíkfalvi Kerekes József felső-nyárádmenti református missziói lelkipásztor áhítatán vettek részt. A zarándokút végéhez érve a résztvevők együtt adtak hálát az élménydús, szép és testileg-lelkileg is feltöltő napért. (Simon Erika)

2020 Szakralis Maraton

Szakrális Maraton 2020. - Gál Emese fotója

Csoportkep Mikhazan

Érkezés Mikházára. - Gál Emese fotója