Barangolj Velünk!

2011.12.16 - Népújság - A lélek pásztora a természet vándora volt

 

 
 

December 11-én, vasárnap a sárpataki református templom udvarán ünnepélyes keretek között felavatták dr. Tavaszy Sándor református püspök, teológia- és filozófiatanár, az Erdélyi Kárpát Egyesület néhai elnökének mellszobrát, Miholcsa József alkotását.

Halálának 60. évfordulóján tisztelte meg az utókor a község (Póka) szülöttjét azzal, hogy unokája, dr. Juhász Tamás teológiai professzor és sok más meghívott jelenlétében leleplezték a mellszobrát, amely méltó helyre került. dr. Tavaszy Sándor a kolozsvári református teológián, majd két évig Németországban, a berlini és a jénai egyetemeken tanult. Hazatérése után 1910-től tanára, később igazgatója a református teológiának, ahol 30 évig folytat pedagógiai munkát. 1920-tól 1949-ig, kényszernyugdíjazásáig a kolozsvári egyetem filozófiatanára. 1913-tól püspöki titkár, 1935-től püspökhelyettes volt. Több folyóiratot szerkesztett, több száz cikk, tanulmány írója. Többek között az Erdélyi Helikonnak volt a főmunkatársa. 1923-tól ő szerkesztette Az út könyvtára című sorozatot. 1940-ben Corvin-koszorúval tüntették ki.

Teológiai és filozófiai tevékenysége mellett dr. Tavaszy Sándor 1937–1945 között az Erdélyi Kárpát Egyesület elnöke volt. Székfoglaló beszédében fogalmazta meg: „Én a turistaságot a honismeret tudományának tekintem. Azt a földet, melyen élünk, akkor szeretjük igazán, ha szemtől szembe ismerjük is azt”. 1938-ban az Erdélyi Szépmíves Céh gondozásában jelent meg Erdélyi tetők című kötete, amelyben a Tordai-hasadék, a Gyalui-havasok, a bihari hegyek, a Vlegyásza, a Rekiceli-vízesés, a Jád völgye, a Királyerdő, a szolcsvai búvópatak, a Detonáta, a Cibles, a Radnai-havasok, a Hargita, a Görgényi-havasok, a Nagy- és Kis-Csomád, valamint a Bucsecs és a Retyezát környékére kalauzolja el az olvasót. Az ő tiszteletére alapította az EKE a honismereti tevékenységet elismerő Dr. Tavaszy Sándor-díszoklevelet.

A szoboravató ünnepségen dr. Juhász Tamás, az unoka, illetve dr. Tonk Márton egyetemi tanár méltatta dr. Tavaszy Sándor életét, munkásságát. Kerekes Ibolya az EKE nevében mondott köszöntőbeszédet és szólt a természetjáróról. Majd Antal István nyugalmazott lelkipásztor emlékezett egykori tanárára. Fellépett a Mini7 helyi ifjúsági dalcsoport, a nőszövetség, valamint a Maros megyei lelkészek kórusa. Stupár Károly helyi lelkipásztor igét hirdetett és megköszönte Miholcsa Józsefnek az alkotást. A szobrot dr. Juhász Tamás és Kovács Győző, a helyi egyházközség gondnoka leplezte le. A megemlékezők koszorúkat helyeztek el a talapzaton.

 

Szerző: Vajda György                                                             megjelent: http://www.e-nepujsag.ro/http://www.e-nepujsag.ro/